พุธ. ก.ค. 24th, 2024

โฟกัสนิวส์ทูเดย์

เจาะประเด็น ข่าวดัง ทั่วไทย

“อลงกรณ์”เสนอเจ้าชายไฟซอลแห่งซาอุดีอาระเบียช่วยเกษตรกรไทยขายปุ๋ยราคามิตรภาพ

1 min read

“อลงกรณ์”เสนอเจ้าชายไฟซอลแห่งซาอุดีอาระเบียช่วยเกษตรกรไทยขายปุ๋ยราคามิตรภาพ

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งวันนี้ว่า กระทรวงเกษตรฯ.ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงาน
ฟอรั่มการลงทุนซาอุดีอาระเบีย-ไทย 2022( Saudi-Thai Investment Forum 2022) ระหว่างวันที่15-16 พฤษภาคมนี้ที่กรุงริยาด โดยมีกระทรวงการลงทุน(Ministry of Investment)ของซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ

ซึ่งในการประชุมระหว่างภาครัฐกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศมีเจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด( Prince Faisal bin Farhan Al Saud )รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.และประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทในสาขาต่างๆเช่นเอสซีจี (SCG.) ,ปตท.(PTT) , ซีพี. ไทยยูเนี่ยน , ซีแวลู ,โตโยต้า ,,ทีโอเอ., โตชิบา และแอร์เอเซีย เป็นต้นร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียในมิติต่างๆ


ทั้งนี้เจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด( Prince Faisal bin Farhan Al Saud )รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะตัวแทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเสนอประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ได้เสนอให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากปัจจุบันราคาปุ๋ยพุงสูงขึ้นจากผลกระทบของโควิดระบาดและสงครามรัสเซีย-ยูเครน
นอกจากนี้นายอลงกรณ์ยังเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์และการชลประทาน การพัฒนาอาหารและมาตรฐานฮาลาล การร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและเขตอุตสาหกรรมฮาลาลภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลภาคใต้และการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆโดยจัดตั้งกลไกในการทำงานขับเคลื่อนร่วมกัน

“กระทรวงเกษตรฯ.โดยรัฐมนตรี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียทางด้านการเกษตร การชลประทาน การปศุสัตว์และการประมง ฮาลาล อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร(Food Security)สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของไืทยและวิสัยทัศน์ ซาอุดีอาระเบีย2030 (Saudi 2030)เพื่อยกระดับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียสู่มิติแห่งโอกาสใหม่ของ2ประเทศ”

ทางด้านเจ้าชายไฟซอลได้ตอบรับที่จะพิจารณาข้อเสนอเรื่องปุ๋ยของไทยเป็นวาระพิเศษลำดับต้นโดยจะมอบให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ และยินดีในการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านฮาลาลและเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำหรับการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐในช่วงบ่ายคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรประกอบด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรี อธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมชลประทาน ได้พบหารือกับคณะผู้แทนของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและเกษตร(MEWA)
โดยเห็นพ้องต้องกันที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านการเกษตรในมิติต่างๆและจะจัดให้มีการประชุมทางไกลในด้านต่างๆให้เร็วที่สุด.

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Share