เสาร์. ก.ค. 24th, 2021

โฟกัสนิวส์ทูเดย์

เจาะประเด็น ข่าวดัง ทั่วไทย

สพป. เขต2 ลำปาง จัดกิจกรรม โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ตามศาสตร์พระราชา 2560

1 min read

สพป. เขต2 ลำปาง จัดกิจกรรม โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ตามศาสตร์พระราชา 2560

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัดนิทรรศการและบูรณาการวิธีปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ(Best Practices)โครงการ โรงเรียนดีประตำบลเพื่อการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ตามศาสตร์พระราชา 2560 ซึ่งได้การจัดกิจกรรม ขึ้นโดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 113 โรงเรียน นำผลงานของนักเรียน มาจัดนิทรรศการและบูรณการวิธีปฏิบัติที่ดี เป็นเลิศ ในการจัดกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เปิดเผยว่า “โครงการโรงเรียนดีประตำบล เพื่อการนิเทศน์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ตามศาสตร์พระราชา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนประจำตำบลให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพ”มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถบริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นศูนย์พัฒนาครู สำหรับโรงเรียนต่างๆและมีกิจกรรมบริการชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนประจำตำบลในการพัฒนาอาชีพให้ปรากฏผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ตามศาสตร์พระราชา 2560 รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนประจำตำบล โดยการนิเทศกำกับติดตามช่วยเหลือดูแลโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง “เป็นการนำเสนอผลงานที่เกิดจากเรียนรู้ การเรียนการสอนตามหลักสูตรตามนโยบาลของรัฐบาลที่นำเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ความเป็นท้องถิ่นของแต่ละที่ เป็นการนำเอาวิชาการ 4 แนวทางคือ แนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนทางการศึกษาความเข้มแข็งให้เกิดประโยชน์จากการศึกษาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจำตำบลให้เกิดความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างได้

 

ทั้งนี้มีโรงเรียนปางกลุ่ม วิทยา ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้เป็นเลิศในระดับเขต และเป็นเลิศในระดับชาติ ซึ่งทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร จนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษามัธยมขนาดเล็กของประเทศ ด้านนายฉลอง กันธะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางกลุ่มวิทยา เปิดเผยว่า “ความโดดเด่นของโรงเรียนปางกลุ่มวิทยา คือ ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงต่อเนื่องหลายปี โดยเฉพาะปี 2559 ที่ผ่านมา ผลสอบโอเน็ตระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาเราสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศทุกวิชา นักเรียนของโรงเรียนปางกลุ่มวิทยา มีทั้งหมด 105 คน ผลงานที่โดดเด่นที่ได้รางวัลอีกอย่างหนึ่งคือเราไปแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติชนะเลิศอันดับสอง สองปีซ้อน รางวัลพระราชทาน พระราชทานสถานศึกษามัธยมขนาดเล็กของประเทศ ปีการศึกษา 2559 โดยมีการประเมินเป็นตัวชี้วัดบ่งชี้ ทั้งด้านการบริหาร ผลงานครู ผลงานนักเรียน ด้านคุณธรรมผลงานที่โดนเด่นที่เกิดจากนักเรียน จนเป็นที่มาการรับรางวัลดังกล่าว”

 


ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Share