เสาร์. ก.ค. 24th, 2021

โฟกัสนิวส์ทูเดย์

เจาะประเด็น ข่าวดัง ทั่วไทย

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล “สร้างวินัย ต้านภัยโกง”

1 min read

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล “สร้างวินัย ต้านภัยโกง”
*********************************************

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ อาคาร 20 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ภายใต้ชื่อ “สร้างวินัย ต้านภัยโกง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมจัดให้การบรรยายเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทของนักศึกษากับการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ยุรชัย นายกสมาคมต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะร่วมกันบรรยาย จากนั้นจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นการสร้างวินัย ต้านภัยโกง ซึ่งผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ รวมถึงภัยอันตรายของการทุจริต


นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น โดย อาจารย์ไวกูณฑ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และการสร้างคุณธรรมสำหรับผู้นำองค์กรในยุค 4.0 โดย อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึก ค่านิยมแก่นักศึกษาให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการปฏิบัติตนโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต หลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีภูมิต้านทานการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายทำลายชาติ


********************
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Share