ศุกร์. มิ.ย. 18th, 2021

โฟกัสนิวส์ทูเดย์

เจาะประเด็น ข่าวดัง ทั่วไทย

จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปราชญ์ภาษาไทย ปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรา บรมครูทางด้านภาษาไทย เป็นผู้มีคุณวุฒิในวิชาหนังสือไทย หนังสือขอม และรอบรู้ในวิชาการด้านอื่นๆ

1 min read

จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปราชญ์ภาษาไทย ปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรา บรมครูทางด้านภาษาไทย เป็นผู้มีคุณวุฒิในวิชาหนังสือไทย หนังสือขอม และรอบรู้ในวิชาการด้านอื่นๆ


วันนี้ (5 ก..ค.60) บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร( น้อย อาจารยางกูร) ถนนศรีโสธรตัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีสักการะ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายจิตติน ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิรัตน์ วิโรจนุปถัมภ์ วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีสักการะ ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย รำสดุดีกับการแสดงดนตรีไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิธีทางศาสนา วางมาลัยดอกไม้สด วางพานพุ่มดอกไม้สด คล้องพวงมาลัยสักการะ กล่าวคำสดุดี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานด้านภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระยาศรีสุนทรโวหาร ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบรมครูทางด้านภาษาไทย เป็นผู้มีคุณวุฒิในวิชาหนังสือไทย หนังสือขอม และรอบรู้ในวิชาการด้านอื่นๆอีกมาก


นายจิตติน ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า พระยาศรีสุนทรโวหาร หรือ น้อย อาจารยางกูร เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 ได้รับสมญาว่าเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทราและปราชญ์ภาษาไทย ที่มีเกียรติประวัติและผลงานไว้หลายเล่ม เช่น หนังสือมูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร(วา-หนิด-นิ-กอน) อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการัตนต์ ซึ่งเป็นต้นตำรับหนังสือไทยที่ใช้ในการเรียนการสอนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทสวดสรรเสริญ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ซึ่งสถานศึกษาต่างๆยังใช้สวดกระทั่งทุกวันนี้ และงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ ท่านเป็นแม่กองตรวจโครงบรรยายประกอบภาพ “รามเกียรติ์” บริเวณระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นผลงานที่ถูกพระราชหฤทัย ถึง3 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นปูชนียบุคคลที่สมควรยกย่องเชิดชู แม้ท่านจะล่วงลับไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านยังคงประกาศเกียรติคุณ เป็นความภาคภูมิใจ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานเยาวชนชาวฉะเชิงเทราพึงยึดถือและเคารพสักการะสืบไป ทั้งนี้พระยาศรีสุนทรโวหารได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2434 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิริรวมอายุได้ 69 ปี

สำฤทธิ์ ล้ำเลิศ รายงาน
*********************************

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Share