พุธ. ก.ค. 24th, 2024

โฟกัสนิวส์ทูเดย์

เจาะประเด็น ข่าวดัง ทั่วไทย

ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2567

1 min read

ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2567 ที่ ณ ห้องบางตลาด โรงแรม ที วินเทจ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีท่านชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็น ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยสมาชิก หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา


โดย ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2528 เป็นเวลา 39 ปีเต็ม ที่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้มุ่งมั่น ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ “ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นฐานสำคัญของความเข้มแข็ง ความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถต่อยอดกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยในการคำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มุ่งสู่การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความเจริญเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งแผนการพัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้มีการ จัดบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงาน หัวข้อ “EEC ต่อการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา” โดยนางธัญรัตน์ อินทร รองขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิ โรงเรียนแนวคิดใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Share